Uzupełnianie Ubytków

ETAP I

Dezynfekcja czyszczonej powierzchni za pomocą specjalnych środków usuwających mikroorganizmy z powierzchni elewacji (glony, grzyby, bakterie, porosty) polega na ich naniesieniu na powierzchnię za pomoc ą pędzla lub natrysku. Po upływie ok. 1 godziny środki spłukiwane są wodą pod ciśnieniem.

 

ETAP II

Mycie cegły wykonywane jest za pomocą profesjonalnego sprzętu, który łączy gorącą wodę pod dużym ciśnieniem ze środkami czyszczącymi ulegającymi biodegradacji. Tak usuniemy wykwity, stare powłoki malarskie, glony i zabrudzenia atmosferyczne. Przy czyszczeniu cegły z nagarów i spieków stosujemy metodę łączoną - chemiczną oraz piaskowanie niskociśnieniowe , które delikatnie obchodzi się z czyszczoną powierzchnią oraz środowiskiem. Metoda ta pozwala usunąć wszelkie zabrudzenia typu trwałego, których nie sposób pozbyć się samą metodą chemiczną. Czasami kiedy nie jest wskazane użycie dużej ilości wody (zalecenia konserwatora zabytków) zastosujemy samo piaskowanie niskociśnieniowe specjalistycznymi ścierniwami - mączkami o bardzo niskim uziarnieniu i niskiej twardości.

 

ETAP III

Uzupełnianie ubytków, które przez wzgląd na upływający czas dość często pojawiają się w cegłach, to kolejny etap w ramach oferowanej przez nas usługi. Zewnętrzna powłoka cegły zostanie odtworzona za pomocą specjalnej zaprawy podkładowej o charakterze mineralnym. Wymienimy te cegły, które tego wymagają. Jeśli zajdzie potrzeba wykujemy stare fugi i wykonamy spoinowanie oczyszczonej elewacji. Wykonamy też tak zwane szycie spękanych fragmentów ścian. Jednym słowem wykonamy kompleksową renowację Twojej ceglanej elewacji.

 

ETAP IV

Maskowanie przebarwień i scalanie kolorystyczne napraw jest jednym z elementów świadczonej usługi. Wykonywane jest przez nanoszenie specjalistycznej farby laserunkowej do malowania elewacji.

 

ETAP V

Hydrofobizacja zapobiega wnikaniu wody w głąb struktury cegły. Woda spływa powierzchniowo i nie transportuje zabrudzeń atmosferycznych do wnętrza cegły. Brak wnikającej do środka wody powoduje, że nie wydostaje się ona później przez lico klinkieru i nie powoduje powstawania wykwitów! Brak wilgoci w cegle zimą zapobiega jej niszczeniu przez mróz. Przeprowadza ją się za pomocą impregnacji, która polega na kilkukrotnym naniesieniu na powierzchnię klinkieru substancji hydrofobowych.

 

Stosując zasadę małymi krokami do celu, zobacz jak niewiele potrzeba, aby Twój budynek odzyskał dawny blask.