Mycie Chemiczne

Tak usuniemy wykwity, stare powłoki malarskie, glony i zabrudzenia atmosferyczne. Przy czyszczeniu cegły z nagarów i spieków stosujemy metodę łączoną - chemiczną oraz piaskowanie niskociśnieniowe , które delikatnie obchodzi się z czyszczoną powierzchnią oraz środowiskiem. Metoda ta pozwala usunąć wszelkie zabrudzenia typu trwałego, których nie sposób pozbyć się samą metodą chemiczną. Czasami kiedy nie jest wskazane użycie dużej ilości wody (zalecenia konserwatora zabytków) zastosujemy samo piaskowanie niskociśnieniowe specjalistycznymi ścierniwami - mączkami o bardzo niskim uziarnieniu i niskiej twardości.